9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

Không phải siêu nhân nào cũng đeo mặt nạ và khoác áo choàng. Nếu bạn định nghĩa siêu nhân là người có thể làm công việc của 20 người mà không đòi trả lương, thì đó chính là mẹ của bạn đấy

Tôi tin vào tiếng sét ái tình, vì tôi yêu mẹ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng tình yêu thương đó cũng không ngăn được tôi nhiều lần làm mẹ đau lòng. Bạn có như vậy không?

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

9 tâm sự thầm kín của mẹ mà bạn chẳng bao giờ biết

Tất cả con người trên thế gian này đều có thể quay lưng với bạn, chỉ có một người luôn đứng sau lưng bạn. Bạn đã làm gì để xứng đáng được như vậy? Bạn sẽ làm gì?

Nguồn: Brightside

SHARE