Xác thực sinh trắc học – giải pháp thanh toán của tương lai

Nhiều người đã chuyển sang thanh toán bằng xác thực sinh trắc học vì cho rằng hình thức này tiện lợi và dễ dàng hơn so với phương thức truyền thống.

Theo nghiên cứu mới nhất được ủy quyền bởi Visa, người tiêu dùng nhận thấy phương thức thanh toán bằng mật khẩu và mã PIN mang đến nhiều phiền toái trong việc quản lí và ghi nhớ thông tin. Hiện tại, nhiều người đã chuyển sang thanh toán bằng xác thực sinh trắc học vì cho rằng hình thức này tiện lợi và dễ dàng hơn so với phương thức truyền thống.

Theo vietnamnet.vn

SHARE